2015 Arizona National-Champion Percentage Heifer

2015 Arizona National-Champion Percentage Heifer

SIRE: MONOPOLY

EXHIBITOR: Ashley Porter

BREEDER: Ashley Porter